NAROČNIK

DB CENITVE, Marjanca Drame, s.p.

spletna stran oblikovana za cenitve vseh vrst nepremičnin in svetovanje

DB CENITVE, Marjanca Drame, s.p.

dbCenitve ocenjujejo vrednosti vseh vrst nepremičnin za različne namene. Naš doprinos k razvoju spletne strani v panogi nepremičnin je bila izdelava spletnega obrazca namenjenega povpraševanju in naročanju nepremičninskih cenitev. Oceno izdela pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki ima pridobljeno dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo. Ocene vrednosti nepremičnin so pripravljene v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi ocenjevanja. Spletno stran smo oblikovali tako, da obiskovalcem omogoča enostaven dostop do vseh storitev, ki jih naročnik ponuja. Internetna stran je hitra, sodobno zasnovana in odzivna na vseh vrstah računalnikov in mobilnih naprav. Z uporabo ustreznega CMS sistema smo zagotovili, da naročnik spletne strani preprosto upravljanja z njo.

  • Spletna stran, Vzdrževanje, Odzivna stran, Hitrost in odzivnost

DB CENITVE, Marjanca Drame, s.p.

O podjetju

DB CENITVE, Marjanca Drame, s.p., je poslovni subjekt, ki nudi svetovanje in cenitve vseh vrst nepremičnin.
Pri izdelavi ocene ocenjevalec najprej pridobi identifikacijske podatke o nepremičnini. Sledi ogled nepremičnine, na osnovi katerega se ugotovi dejansko stanje in preveri ali so javno dostopni podatki o nepremičnini skladni s stanjem v naravi. Zatem ocenjevalec opravi analizo trga nepremičnin in dejavnikov, ki bi lahko vplivali na končno vrednost ocenjevane nepremičnine. Prouči lastnosti ocenjevane nepremičnine in primerljivih nepremičnin, izdela oceno in za naročnika napiše končno poročilo.
Vse ocene vrednosti so pripravljene v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi ocenjevanja.

DB CENITVE, Marjanca Drame, s.p.

Galerija

KONTAKT

Pripravljeni na novo spletno stran?

Spletna stran bo prilagojena vašim potrebam in zagotavljanju učinkovitosti.