qStom d.o.o.

ID za DDV: SI21145032
Matična št.: 8181578000
IBAN SI56 6100 0001 9164 928 – DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA

Slovenska ulica 17
2000 Maribor

qStom Ljubljana

PE Ljubljana
Kavčičeva ul.66
1000 Ljubljana

Pogoji uporabe 1

Splošni pogoji uporabe

Ti splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe spletnih strani in vsebin na spletnih straneh družbe qStom d.o.o., Tržaška cesta 89, 2000 Maribor (v nadaljevanju: qStom) in pogoje uporabe drugih storitev, ugodnosti ali produktov, ki jih ponuja qStom, razen če posebna pogodba ali drugi splošni pogoji določajo drugače.

Splošni pogoji zavezujejo vse vrste uporabnikov storitev qStom.

Ti splošni pogoji so sestavni del posebne pogodbe, če je ta sklenjena, v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, dopolnjujejo posebno pogodbo in zavezujejo kot pogodbena določila.

qStom si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani qStom.

Ta spletni portal je intelektualna lastnina qStom. Vse informacije, podatki, dokumenti, opisi storitev ter druga vsebina, ki so na voljo na teh spletnih straneh, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki je dostopna na spletnem portalu ali preko njega, za komercialne ali javne namene.

qStom bo z vso skrbnostjo storila vse, da bi bile informacije na spletnih straneh točne in podatki ažurni, a za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. qStom si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

NITI QSTOM NITI KATERAKOLI DRUGA PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE SODELOVALA PRI NASTANKU IN IZDELAVI TEH SPLETNIH STRANI, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA TRETJIM OSEBAM ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ ALI BI BILA V ZVEZI Z OBSTOJEM, DOSTOPOM DO IN/ALI UPORABO TEH SPLETNIH STRANI IN/ALI INFORMACIJ, KI JIH TE SPLETNE STRANI VSEBUJEJO IN/ALI ZARADI NEMOŽNOSTI UPORABE INFORMACIJ NA TEH SPLETNIH STRANEH IN/ALI KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI V NJIHOVI VSEBINI, NE GLEDE NA TO, ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Ker določene povezave na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi qStom nima nadzora, ne moremo jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti katerekoli spletne strani, za katero nudimo povezavo ali referenco.


Shopping Basket

Maribor
Slovenska ulica 17
2000 Maribor

Ljubljana
Kavčičeva ulica 66
1000 Ljubljana

Pošljite nam sporočilo