info@qstom.si     +386 059 92 60 62

Multimedija Studio d.o.o.

ID za DDV: SI53285352
Matična št.: 234712100

Kraljeviča Marka ul.5
2000 Maribor

qStom Web Solutions

PE Ljubljana
Kavčičeva ul.66
1000 Ljubljana

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

 

Ti splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe spletnih strani in vsebin na spletnih straneh družbe Multimedija Studio d.o.o., Kraljeviča MArka ul.5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Multimedija) in pogoje uporabe drugih storitev, ugodnosti ali produktov, ki jih ponuja Multimedija, razen če posebna pogodba ali drugi splošni pogoji določajo drugače.

Splošni pogoji zavezujejo vse vrste uporabnikov storitev Multimedije.

Ti splošni pogoji so sestavni del posebne pogodbe, če je ta sklenjena, v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, dopolnjujejo posebno pogodbo in zavezujejo kot pogodbena določila.

Multimedija si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani Multimedije.

Ta spletni portal je intelektualna lastnina Multimedije. Vse informacije, podatki, dokumenti, opisi storitev ter druga vsebina, ki so na voljo na teh spletnih straneh, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki je dostopna na spletnem portalu ali preko njega, za komercialne ali javne namene.

Multimedija bo z vso skrbnostjo storila vse, da bi bile informacije na spletnih straneh točne in podatki ažurni, a za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Multimedija si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

NITI MULTIMEDIJA NITI KATERAKOLI DRUGA PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE SODELOVALA PRI NASTANKU IN IZDELAVI TEH SPLETNIH STRANI, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA TRETJIM OSEBAM ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ ALI BI BILA V ZVEZI Z OBSTOJEM, DOSTOPOM DO IN/ALI UPORABO TEH SPLETNIH STRANI IN/ALI INFORMACIJ, KI JIH TE SPLETNE STRANI VSEBUJEJO IN/ALI ZARADI NEMOŽNOSTI UPORABE INFORMACIJ NA TEH SPLETNIH STRANEH IN/ALI KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI V NJIHOVI VSEBINI, NE GLEDE NA TO, ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Ker določene povezave na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi Multimedija nima nadzora, ne moremo jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti katerekoli spletne strani, za katero nudimo povezavo ali referenco.