Price History OpenCart
Price History OpenCart

Zgodovina in zapis akcijskih cen po EU OMNIBUS direktivi

Zgodovina cen za OpenCart

Sledite, nadzirajte in analizirajte spremembe cen izdelkov v trgovini. Cene izdelkov se lahko spreminjajo vsak dan in kot lastnik spletne trgovine je težko spremljati vse spremembe cen. EU OMNIBUS direktiva 98/6/EC nalaga vsem lastnikom spletnih trgovin zraven akcijske cene tudi prikaz najnižje cene v 30 dneh. Vse to vam omogoča modul za zgodovino cen.

Beleženje sprememb cen v trgovini

Ta modul je uporaben za prikaz zgodovine sprememb cene izdelka v spletni trgovini OpenCart. Zraven natančnega beleženja zgodovine sprememb cen, lahko podatke analizirate v administraciji na grafikonu, ali jih po želji prikažete tudi kupcem v vaši spletni trgovini ob informacijah produkta. Podpira tudi preprost izpis najnižje cene v zadnjih 30 dneh, kot to zahteva direktiva EU.

Pri vsaki objavi znižane cene mora biti jasno navedena cena, ki jo je trgovec uporabljal prej (prejšnja cena). Prejšnja cena pomeni najnižjo ceno, ki jo je trgovec uporabljal v obdobju pred uporabo znižane cene, ki ni krajše od 30 dni.

Podrobna zgodovina vsake spremembe vključuje informacije, kot so datum spremembe in novo zapisano ceno. Takšni podatki o gibanju cen izdelka so uporabni tudi za analitiko. Naredite lahko primerjavo števila prodaj določenega izdelka in cene v določenem obdobju. Modul za beleženje zgodovine cen izdelka vam omogoča boljše razumevanje prodaje izdelkov v spletni trgovini glede na gibanje cene.

Zgodovina cen OpenCart Basic

Basic modul je primeren za spletne trgovine, ki prodajajo izdelke ali storitve brez opcij (v OpenCart zavihek Options / Možnosti).

 

LASTNOSTI OPENCART PRICE HISTORY – BASIC

 • Beležite podrobno zgodovino cen izdelkov
 • Ko se cena izdelka spremeni, so podrobne informacije na voljo takoj v administraciji trgovine in na strani izdelka (opcijsko – nastavljivo v administraciji)
 • Prikaz spremembe cen v grafu
 • Možnost barvne prilagoditve grafa (prilagoditev na temo)
 • Razširitev sledi spremembam cen, ki so storjene prek zunanjih servisov in ročnim spremembam cen, ki jih izvede skrbnik
 • Enostaven za uporabo

Basic modul ne beleži sprememb cen opcij izdelkov. Če uporabljate opcije ali modul Related options PRO, je potrebno namestiti modul za Beleženje zgodovine cen PRO.

Prikaz sprememb cen v administraciji trgovine

Zgodovina cene produkta in označevanje akcijskih cen ZVPot-1 EU OMNIBUS 1

Zgodovina cen

Basic
250 brez mesečnega stroška
 • Namestitev modula v spletno trgovino OpenCart
 • Konfiguracija vmesnika
 • Testiranje vmesnika

KONTAKT

Smo strokovnjaki za OpenCart!

Preverite še ostale rešitve za spletne trgovine OpenCart!

Lastnosti OpenCart modula

Lastnosti modula za beleženje zgodovine cen
– Vse nastavitve modula v celoti upravlja skrbnik!
– Združljivo z več trgovinami
– Združljivo z več jeziki
– Nastavitve barve za prilagoditev grafični podobi trgovine
– Hitro delovanje
– Neomejeno število izdelkov
– Enostavna namestitev OCMOD, vse v enem nalaganju
– NI potrebno programskega znanja
– Nobena izvorna datoteka OpenCart sistema se ne prepiše
– Združljivo z vsemi temami (tudi Journal 3)
Basic modul ne beleži sprememb cen opcij izdelkov.
   Če uporabljate opcije ali Related options PRO, je potrebno namestiti modul za Beleženje zgodovine cen PRO.

Arhiva cen produkta
Osnovne nastavitve modula
Nastavitve grafa

Namestitev v OpenCart

V kolikor ste modul za beleženje zgodovine spremembe cen v OpenCart  trgovini kupili neposredno na OpenCart tržnici (Price history) je spodaj opisan postopek namestitve:

1.  Prijavite se v OpenCart administracijo
2. Pojdite na Razširitve > Namestitveni program in naložite preneseno datoteko s končnico .ocmod.zip
3. Izberite Spremembe in osvežite datoteke s spremembami s klikom na gumb Osveži (zgoraj desno)
4. Ponovno pojdite na Razširitev > Moduli in namestite Product Price History
5. Izberite Uredi in izpolnite podatke
6. Ob prvem zagonu je potrebno poganti proceduro za prvi zapis cene – Update prices

 

POZOR:
V kolikor modul naročite neposredno pri nas vam nudimo brezplačno namestitev modula. 

Akcijske cene v spletni trgovini (ZVPot-1)- EU OMNIBUS direktiva 98/6/EC

V skladu z EU direktivo 98/6/EC je v pod točko 2  “INDICATION OF THE ‘PRIOR’ PRICE” naveden zahtevek, ki vse spletne trgovce obvezuje k obveznemu prikazu predhodne in akcijske cene. Ta direktiva je bila leta 2019 dopolnjena s členom, ki  nalaga trgovcem pri vsaki objavi znižane cene navesti tudi najnižjo ceno v obdobju najmanj 30 dni pred uporabo znižane cene.

Kot kalsične spletne trgovine, tudi spletni trgovci zelo radi uporabljate različne načine za prikaz ugodnih cen izdelkov. V osnovi poznajo klasične B2C trgovine dve različni ceni: osnovno in akcijsko. Akcijska cena je seveda vezana na popust, kjer gre za razliko med osnovno in akcijsko ceno izdelka. Akcijska cena je zelo pogosto izpostavljena cena po kateri smo izdelek pripravljeni prodati in je lahko časovno omejena. Na samo ceno izdelka lahko zraven akcijske cene vplivajo še razne promocije, kuponi za popust, v primeru B2B prodaje pa še prav poseben cenik.

V skladu z evropsko direktivo OMNIBUS je potrebno cene v spletni prodaji kupcem pravilno prikazati!

Ob navedbi akcije morajo tudi v spletni trgovini biti navedeni naslednji podatki:

 • podatek o trajanju akcije
 • redna cena (najnižja predhodna cena v zadnjih 30 dneh)
 • znižanje (v % ali znesku)
 • akcijska cena.

 

Uredba (EU OMNIBUS) št. 2019/2161

Direktiva (EU OMNIBUS) 2019/2161 o spremembi uvaja nov člen v Direktivi 98/6/ES glede informacij za potrošnike o znižanju cen. Pri vsaki objavi znižane cene mora biti jasno navedena cena, ki jo je trgovec uporabljal prej (prejšnja cena). Prejšnja cena pomeni najnižjo ceno, ki jo je trgovec uporabljal v obdobju pred uporabo znižane cene, ki ni krajše od 30 dni.

Sprememba predvideva regulativne možnosti za države članice EU v zvezi z blagom, ki se lahko hitro pokvari ali mu hitro poteče rok uporabe (zlasti hrana), blagom, ki je bilo v prodaji manj kot 30 dni, in blagom, ki je predmet nenehnega znižanja cen.

Direktivo 98/6/ES so morale države članice prenesti v nacionalno pravo do 18. marca 2000.

Direktivo (EU) 2019/2161 o spremembi morajo države članice prenesti v nacionalno pravo do 28. novembra 2021. Države članice morajo nove predpise direktive uporabljati od 28. maja 2022.

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) 

Zakon je v RS bil objavljen v Uradnem listu št. 130/22  in ima zapisan začetek uporabe 16.01.2023 – povezava do ZVPot-1 v urednem listu: 3083. Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), stran 9688

Obstoječa zahteva za države članice za vzpostavitev učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij za kršitve nacionalnih predpisov o označevanju cen je bila dopolnjena s seznamom meril za nalaganje sankcij.

Zgodovina cene

Ustrezno označevanje akcijskih cen v spletni trgovini

Dopolnjeno 17.1.2023 – Pojasnitev TRŽNEGA INŠPEKTORATA RS

V skladu s 15. členom ZVPot-1 mora podjetje pri znižanju cene blaga označiti prejšnjo in znižano ceno, pri čemer se za prejšnjo ceno šteje najnižja cena, ki jo je podjetje uporabljalo (vsaj) v zadnjih 30 dneh pred uporabo znižane cene (prvi in drugi odstavek 15. člena ZVPot-1).

Podjetje mora pri določanju najnižje cene upoštevati vse cene iz tega obdobja (tako redne kot morebiti znižane cene), pri čemer pa kot prejšnjo ceno podjetje lahko navaja le ceno, ki jo je uporabljalo na istem prodajnem mestu.

ZVPot-1 pa drugačna pravila v zvezi z definicijo prejšnje cene postavlja za blago, ki je na trgu manj kot 30 dni, za primere neprekinjenega postopnega zniževanja cene ter za blago pred potekom roka uporabnosti in hitro pokvarljivo blago:

– Za prejšnjo ceno pri »novem blagu« tako v skladu s tretjim odstavkom 15. člena ZVPot-1 šteje najnižja cena, po kateri je podjetje ponujajo blago pred znižanjem cene v obdobju, v katerem je bilo blago na trgu (= najnižja cena, po kateri se je blago prodajalo).

– V primeru neprekinjenega postopnega zniževanja cene (npr. določeno blago je znižano iz cene 100 eur, ki je sicer prej veljala 2 meseca, na 80 eur, nato brez prekinitve na 60 eur) se za prejšnjo ceno v skladu s četrtim odstavkom 15. člena ZVPot-1 šteje cena, ki je bila najnižja najmanj 30 dni pred prvo znižano ceno v neprekinjenem postopnem zniževanju cene (podjetje torej kot prejšnjo ceno označi ceno 100 eur ter znižano ceno 60 eur).

– Pri označevanju blaga, ki se prodaja po znižani ceni, ker mu bo v kratkem pretekel rok uporabe, in pri prodaji hitro pokvarljivega blaga po znižani ceni, pa se v skladu z drugim odstavkom 16. člena ZVPot-1 za prejšnjo ceno šteje cena, ki jo je podjetje uporabljajo neposredno pred uporabo znižane cene.

Navedene določbe 15. člena ZVPot-1 se nanašajo na kakršnokoli objavo znižanja cen, pri oglaševanju in tudi označevanju znižanj blaga, pri čemer se za objavo znižanja šteje navajanje znižanja v znesku, odstotku popusta ali na drug način, ki ima naravo znižanja cene blaga.

Za objavo znižanja cen tako npr. gre v primeru:
– navajanja odstotkov znižanja ali znižanja v določenem znesku v letakih ali drugih oglasih, na prodajnih mestih, ipd. (npr. podjetje navaja »30% popust« ali »popust v višini 10 eur«;
– navajanja nove (nižje) in prejšnje (višje) cene;
– uporabe drugih oblik, iz katerih izhaja, da gre za znižanje (npr. uporaba besed kot so »znižanje«, »ugodno«, »brez plačila ddv«, »razprodaja«, »posebna ponudba«, »posebna ponudba za črni petek«, »akcija« ).

Načeloma torej velja, da morata biti prejšnja in znižana cena označeni ob vsakem izdelku v spletni trgovini (na prodajnem mestu), prav tako pa tudi na mestih, kjer se morebiti oglašuje znižana cena tega izdelka.

Navedena zakonska določila pa podjetju ne preprečujejo, da ob objavi znižanih cen ne navede tudi drugih »referenčnih« cen (npr. cena, ki jo podjetje izven akcij šteje za redno ceno blaga, vmesnih cen ipd.).

Pri tem morajo biti te »referenčne« cene jasno obrazložene, hkrati pa ne smejo potrošnikov zavajati glede dejanske prejšnje cene (npr. s poudarjanjem »referenčnih cen« v primerjavi z velikostjo, izgledom prejšnje cene). V nasprotnem primeru takšna praksa podjetja predstavlja zavajajočo poslovno prakso po 49. členu ZVPot-1.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (tudi) v zvezi s 15. členom ZVPot-1 pripravlja Pravilnik o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga, ki bo objavljen v prihodnjih objavah v Uradnem listu RS.


Shopping Basket

Maribor
Slovenska ulica 17
2000 Maribor

Ljubljana
Kavčičeva ulica 66
1000 Ljubljana

Pošljite nam sporočilo