Razlika med IMAP in POP3 protokolom

Nazaj

POP3 in IMAP sta standardna e-mail protokola preko katerih uporabniki e-pošte dostopamo do svojih e-poštnih predalov na strežnikih. Oba protokola sta zanesljiva in v uporabi že vrsto let, razlika pa je v načinu delovanja in posredovanja informacij o prebranih poštnih sporočilih.

IMAP protol sinhronizira vaš lokalni poštni odjemalec in e-pošto na strežniku. Sinhronizirano pomeni, da je stanje enako na vseh napravah, s katerimi dostopate do vaše e-pošte. Na vseh napravah torej vidite vsa prejeta in poslana sporočila, ter ostale dogodke.

IMAP protokol se torej priporoča v primerih, ko eden ali več uporabnikov uporablja enak email račun in iz več naprav. Ker IMAP protokol omogoča sinhronizacijo epošte z vsemi napravami, sporočila drži na strežniku, zato razpoložljiv prostor poštnega predala dokaj hitro manjša.

Pri POP3 protokolu se vsa e-sporočila prenesejo na prvo napravo, ki se z POP3 poštnim odjemalcem poveže na strežnik. Sporočilo se tako na strežniku pobriše. V primeru uporabe POP3 protokola priporočamo, da nastavite opcijo, da se originalno sporočilo ohrani nekaj dni ohrani na strežniku in samodejno pobriše po določenem času.