info@qstom.si     +386 059 92 60 62
Kvalitetna ocena spletne strani

Slaba pozicija v Google-u?

Tehnična revizija spletne strani ali trgovine zajema presojo dejavnikov, ki bi lahko negativno vplivali na razvrstitev vaše strani v spletnih iskalnikih in uporabniško izkušnjo.

Revizija s presojo dejavnikov,

ki negativno vplivajo na SEO optimizacijo in uporabniško izkušnjo

Analiza trgovine ali spletne strani

Tehnična analiza strani

Z analizo spletne strani odkrijemo napake na vašem spletnem mestu, ki lahko negativno vplivajo na ustrezno indeksacijo iskalnikov, SEO optimizacijo in uporabniško izkušnjo obiskovalcev. Najpogostejše napake so: prekinjene povezave in neobstoječe slike, podvojena vsebina, slaba mobilna uporabnost, neustrezne preusmeritve, težave z notranjimi povezavami, pretežke strani in skripte, W3C validacijske napake, ne-optimizirana vsebina in drugo.  Za vsako napako boste dobili seznam strani, na katerih se napaka pojavlja, kako napaka vpliva na uporabnike ter pozicijo strani v iskalcih. Revizijsko poročilo zajema tudi navodila, kako napake odpraviti.

Napredna orodja in metode

Tehnična revizija spletne strani se opravlja z orodji in metodami za presojo dejavnikov na spletnih straneh, ki bi lahko negativno vplivali na razvrstitev strani v spletnih iskalnikih in/ali uporabniško izkušnjo. Uporabljamo orodja, ki upoštevajo smernice in priporočila spletnih iskalnikov na dan opravljanja revizije ter vse notranje in zunanje vire spletne strani.

Orodja za analizo spletnih strani
Poročilo analize spletne strani

Poročilo o analizi strani

Za vsako napako boste dobili seznam strani, na katerih se napaka pojavlja, kako vpliva na obiskovalce spletne strani in pozicijo strani v iskalcih, kot je Google. Revizijsko poročilo zajema tudi navodila, kako napake odpraviti.  Analizirani podatki so po pomembnosti razdeljeni v štiri sklope:

 • Napaka – Gre za napako, ki v veliki meri vpliva na iskalnik in/ali uporabniško izkušnjo in jo je potrebno čim prej odpraviti;
 • Opozorilo – Navedeni dejavniki ne ustrezajo priporočilom;
 • Informacija – Preverite ali navedeni dejavniki na vaši spletni strani ustrezajo priporočilom;
 • Ustreza priporočilom – Vsi dejavniki v posameznem testnem sklopu ustrezajo priporočilom.

Primer poročila analize spletne strani: Tehnična revizija spletne stani (.pdf 574kB)

Analiza trgovine ali spletišča za visoko uvrstitev v iskalnikih!

Ugotovite, zakaj vas Google ne uvršča med TOP10 in kje je vaša konkurenca.

Kaj zajema analiza spletne strani

Optimalno delovanje spletne strani in njena visoka uvrstitev v iskalcih je odvisna od več faktorjev, zato je za kvalitetno analizo spletne strani ali trgovine potrebno pregledati veliko različnih področij z različnimi orodji in metodami.

Tehnična analiza

Spada med osnovne in najpomembnejše korake za izboljšanje optimizacije spletne strani.  Tehnični pregled ustreznosti spletišča iskalnikom nam pokaže napake na straneh, ki negativno vplivajo na uporabniško izkušnjo in visoko uvrstitev v iskalnikih.

 • Indeksiranje in zajem vsebin

  Pregled vsebin kot jih vidijo vodilni spletni iskalniki: Google, Bing, Yahoo! in drugi. Spletni pajki pregledujejo spletne vsebine ter shranjujejo informacije v zvezi s spletiščem v bazo indeksiranih strani.
 • URL povezave

  Preverjanje delovanja povezav (nedelujoče povezave – broken links), dolžine URL naslova in ustreznosti v skladu z Google Webmaster smernicami.
 • Kodiranje in tehnični dejavniki

  Ustreznost HTP in HTTPS komunikacije, preverjanje povezav do morebitnih nezavarovanih virov, W3C napake in opozorila na stani,..
 • Preusmeritve

  Preverjanje pravilne uporabe preusmeritev tipa 301 in 302, ki najbolj vplivajo na uporabniške izkušnje in indeksiranje spletne strani s strani iskalnikov.
 • Vsebina strani

  On-page analiza spletišča razkrije strani, ki ne ustrezajo priporočilom Googla – vsebine, naslovi, meta oznake, itd. niso “SEO friendly”.

Tehnična analiza spletne strani ali trgovine

€190

od
S tehnično analizo odkrijemo morebitne napake na straneh, ki negativno vplivajo na uporabniško izkušnjo in visoko uvrstitev v iskalnikih.  Je obvezen korak do izboljšanja uporabniške izkušnje in on-site SEO optimizacije.

Google analiza

Pri nas je najbolj razširjena uporaba Google.si iskalnika, zato smo analizo strani na spletne iskalnike poimenovali kar Google analiza. S to analizo ugotavljamo pozicijo vaše strani in strani vaših konkurentov v Google iskalnikih na izbrane ključne besedne zveze.

 • Pozicija v isklnikih

  Analiza in priprava poročila o poziciji v iskalnikih za vsako posamezno ključno besedno zvezo po posamezni domeni spletne strani, ter primerjava s spletnimi stranmi konkurence. 
 • Pristajalne strani

  Seznam URL povezav strani, ki se uvrščajo med rezultati iskanja po izbranih ključnih besednih zvezah.
 • Težavnost ključne besedne zveze

  Teža ključne besedne zveze nam pove kako močna je konkurenca za posamezno ključno besedno zvezo in nam pomaga oceniti koliko truda bomo morali vložiti, da bomo dosegli TOP10 pozicijo v iskalniku.
 • Izpostavljenost med rezultati iskanja

  Ocena izpostavljenosti strani med rezultati iskanja je izražena v odstotkih klikov, za katere ocenjujemo, da jih je stran dobila na podlagi organske uvrstitve v iskalniku.
 • Različni iskalniki

  Analizo lahko opravimo za različne iskalnike po državah (Google.si, Google.hr, Google.de, Google.it,..), mobilnih napravah (Google mobile) in prisotnost na Google Maps.

Google analiza

€390

osnovna cena
V osnovni ceni je zajeta Google analiza vaše spletne strani ali trgovine na do 10 ključnih besednih zvez in primerjava z eno (1) konkurenčno stranjo.

Revizija vaše strani in analiza konkurence

Preverite težave z indeksacijo vašega spletišča, nedelujoče povezave in podvojeno vsebino spletnega mesta. Odkrijte svoje prednosti in slabosti ter jih enostavno odpravite z navodili, ki so del analize. Naredite vašo stran uporabnikom in iskalnikom prijazno, da jo bodo lažje pregledovali. Vaš pravi položaj na iskalnikih se razlikuje na različnih napravah in v različnih državah. Primerjajte ga z uvrstitvijo vaših tekmecev in preverite kaj je potrebno storiti, da jih boste prehiteli.

Segmenti analize spletne strani ali trgovine

Indeksiranje iskalnikov

Spletni iskalniki uporabljajo spletne pajke, s katerimi zajemajo vsebino strani. Preverite najpogostejše napake na straneh, ki spletnim iskalnikom povzročajo težave in vas tako uvrščajo slabše.

Tehnični dejavniki

Pravilna zasnova in uporaba modernih programskih rešitev pri izdelavi spletne strani ali trgovine je izrednega pomena za optimalno delovanje. Preberite kateri so tehnični dejavniki, ki vplivajo na SEO strani.

Pozicija v iskalnikih

Ugotavljanje realne pozicije vaše spletne strani za posamezne ključne besede v različnih iskalnikih, na različnih napravah in na različnih lokacijah omogoča tudi primerjavo s spletnimi stranmi vaših konkurentov.

Preusmeritve

Pravilna preusmeritev uporabnikov in iskalnikov na druge URL naslove je zelo pomembna tako z vidika uporabniške izkušnje kot SEO optimizacije. Kakšen vpliv imajo na vaši strani in ali jih pravilno uporabljate?

Vsebina in oblikovanje strani

Vsebinska analiza spletnega mesta nam ponudi podatke o ustreznosti strukturne zasnove posamezne strani. Priporočila Googla so zelo striktna, glede kvalitete vsebine, naslovov, meta oznak, itd.

URL povezave

Iskalnikom prijazni URL-ji vsebujejo čiste in berljive povezave, tako da jih iskalniki lažje uvrščajo v svoj arhiv. Zraven SEO-friendly povezav je pomembno tudi, da so ti delujoči, ne predolgi, skratka v skladu s smernicami.

Pristajalne strani

Z analizo pristajalnih strani (Landing pages) ugotovimo, kateri URL-ji vašega spletišča se uvrščajo med rezultate iskanja v iskalcih za posamezno iskalno besedo in na katerih mestih se pojavljajo.

Izpostavljenost

Analiza izpostavljenosti strani nam pove, kako pogosto se stran za izbrano ključno besedo pojavlja med zadetki. Na podlagi teh informacij lahko ocenimo koliko klikov stran  pridobi na podlagi trenutne pozicije.

Teža ključne besede

Informacije o tem, kako se vaši konkurenti trudijo biti med TOP10 za posamezno ključno besedo in koliko dela je potrebnega, da bomo tudi sami dosegli TOP10 pozicijo v iskalniku.