info@qstom.si     +386 059 92 60 62
dbCenitve

Cenitve nepremičnin dostopne preko spletne strani

Pri izdelavi spletne strani s področja cenitev nepremičnin, je največji izziv predstavljala izdelava naročanja nepremičninskih cenitev preko spleta. dbCenitve ocenjujejo vrednosti vseh vrst nepremičnin za različne namene. Ocene vrednosti izdela pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, kar pomeni da ima pridobljeno dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo. Vse ocene vrednosti nepremičnin so pripravljene v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi ocenjevanja. Spletna stran, ki smo jo oblikovali, obiskovalcem ponuja enostaven dostop do vseh storitev, ki jih naročnik ponuja. Internetna stran je hitra, moderno zasnovana in odzivna na vseh vrstah računalnikov in mobilnih naprav. Z uporabo ustreznega CMS sistema smo zagotovili, da je spletna stran enostavna in pregledna za vse obiskovalce in hkrati je njena uporaba in upravljanje preprosta za naročnika izdelave spletne strani.

Design

Enostavno urejanje

CMS / blog

WordPress

SEO

Varnost

Kaj pa vaša spletna stran?

Včasih je dovolj le pogovor o vaših načrtih.

dbCenitve, Marjanjca Drame s.p.

dbCenitve, Marjanjca Drame s.p. je poslovni subjekt, ki nudi svetovanje in cenitve vseh vrst nepremičnin. Vse cenitve izdela pooblaščeni cenilec nepremičnin. To pomeni, da ima pridobljeno dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo. Prav vse ocene vrednosti so pripravljene v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi ocenjevanja. Poleg tega nudijo svetovanje v postopkih prodaje, nakupa in oddaje nepremičnin. Preverijo lahko pravno in dejansko stanje nepremičnine, veljavne prostorske akte in svetujemo pri zemljiškoknjižnih postopkih.

Pri izdelavi ocene ocenjevalec najprej pridobi identifikacijske podatke o nepremičnini. Nato sledi ogled nepremičnine, na osnovi katerega se ugotovi dejansko stanje in preveri ali so javno dostopni podatki o nepremičnini skladni s stanjem v naravi. Zatem ocenjevalec opravi analizo trga nepremičnin in dejavnikov, ki bi lahko vplivali na končno vrednost ocenjevane nepremičnine. Prouči tudi lastnosti ocenjevane nepremičnine in primerljivih nepremičnin. Nato izdela oceno in za naročnika napiše končno poročilo.

Druge reference